skip to Main Content
XiaoboPI

Anny Xiaobo Zhou, PhD
Associate Professor
Director of Functional Genomics Lab

xiaobo.zhou@channing.harvard.edu
EBRC Building, Room 620C

Photo

Lu Gong, PhD
Staff Research Scientist

lu.gong@channing.harvard.edu
EBRC Building, Room 620B

Jeong Yun, MD, MPH
Instructor

rejyu@channing.harvard.edu

image1

Tao Liu, PhD
Post-doc

retao@channing.harvard.edu

Hongdou 200

Hongdou Li, PhD
Post-doc

rehli@channing.harvard.edu

Yuzhen Yu

Yuzhen Yu, MS
Research Technician II

reyyu@channing.harvard.edu

Jennifer

Jennifer Wang, BS
Research Technician I

rejwa@channing.harvard.edu

Nathan

Nathan Boyer, BS
Research Technician I

renbr@channing.harvard.edu

Passport photo 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 inch), United States

Shabnam Yazdanpanah, BS
Research Technician I

reyaz@channing.harvard.edu

Alumni

Taotao Lao, PhD

Postdoctoral Fellow

2011-2016

Zhiqiang Jiang, PhD

Postdoctoral Fellow

2012-2017

Derek Thibault, MS

Senior Research Technician

2010-2015

Ke Lu, MS

Senior Research Technician

2010-2011

John Dominic Mancini, BE

Research Technician II

2010-2015

Chunfang Huang, MD, PhD

Visiting Scholar

2014-2015

Zun Zar Chi Naing, BS

Research Technician II

2014-2017

Andrew Chang, BS

Research Technician I

2016-2017

Fatima Khan, BS

Undergraduate Research

2016-2017

Lucas Brown, BS

Undergraduate Research

2017-2018

Shreya Mandava

Undergraduate Research

Summer 2017, Summer 2018

Yifan Peng, BS

Undergraduate Research

Summer 2018

Lijia Li, MS

Research Technician

2017-2018

Xianliang Rui, PhD

Postdoctoral Fellow

2016-2019

Fei Du, PhD

Research Scientist

2016-2019

Yan Li, MD, PhD

Postdoctoral Fellow

2016-2019

Betty Pham, BS

Research Technician II

2016-2020

Yuan Hao, PhD

Postdoctoral Fellow

2017-2019

Xin Lin, PhD

Research Scientist

2016-2020

Yujun Li, MD

Visiting Scholar

2018-2020

Christopher Benway, PhD

Postdoctoral Fellow

2018-2020

Li Zhang, MD

Visiting Scholar

2018-2020

Samuel Bates, BS

Research Technician II

2018-2020

Siqi Liu, BS

Research Technician I

2018-2020

Shuang Xu, MS

Research Technician II

2017-2021

Feng Guo, PhD

Research Scientist

2011-2021

Nathan Boyer, BS

Research Technician I

2021-2022

Shabnam Yazdanpanah, BS

Research Technician I

2021-2022

Lu Gong, PhD

Staff Research Scientist

2019-2023

Back To Top